Loading...

Peranan Dan Tanggungjawab Ahli Keluarga

Bagi membentuk sebuah keluarga bahagia,setiap anggota keluarga hendaklah mengetahui peranan masing-masing.Bapa,ibu dan anak hendaklah mengetahui dan memainkan peranan masing-masing dengan jujur dan ikhlas.Apabila semua ahli dalam keluarga dapat memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing,sudah tentu ini akan memudahkan pentadbiran sebuah keluarga.